06/06/2021, 18:31

Sự ra đời của Quỹ vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19 một lần nữa thể hiện sự đoàn kết, chung sức chung lòng của cả nước, để mỗi người dân đều có thể đóng góp và Việt Nam sẽ cùng nhau vượt qua cuộc chiến này. Sự đóng góp vào Quỹ vaccine không chỉ là những đóng góp về vật chất, mà bên cạnh đó, mỗi người đều gửi gắm vào những lời chúc, những thông điệp đầy ý nghĩa của mình, và tất cả đều cùng đang hướng về mục tiêu cuối cùng – “Chiến thắng Covid, không bỏ một ai lại phía sau”.