13/09/2020, 18:15 hoangtien_vnews

Việt Nam, với cương vị Chủ tịch Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) năm 2020, đã tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM53) trong một thời điểm khó khăn nhưng cũng rất quan trọng. Dù vậy, theo Tiến sỹ Balaz Szanto thuộc Đại học Webster - Thái Lan, các sáng kiến của Việt Nam trong năm nay đều rất tích cực, trong đó đặt trọng tâm về sự phục hồi kinh tế và gắn kết nội khối ASEAN.