26/02/2021, 08:22

Sau khi có thông tin tỉnh Bình Phước đề xuất với Thủ tướng cho sử dụng sân bay Téc níc Hớn Quản để xây dựng sân bay lưỡng dụng, “cò đất” đã “ùn ùn” đến để lôi kéo, dụ dỗ người dân mua bán đất gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến việc phòng, chống dịch.