21/11/2020, 11:53

Vì yêu trẻ - mến đồng bào, nhiều giáo viên trẻ đã rời nơi thuận lợi để đến với những điểm trường xa xôi, gắn bó với công việc gieo chữ của một giáo viên vùng cao.