20/04/2021, 07:00

Nhằm giúp học sinh hạn chế tối đa sai sót, từ nay tới hết ngày 25/4/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã mở hệ thống để thử nghiệm đăng ký nguyện vọng trực tuyến.