13/01/2021, 17:58

Ngày 13/1, UBND tỉnh Nghệ An đã Công bố Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, huyện Nam Đàn.