18/12/2020, 22:18

Chiều ngày 18/12, tại Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị công bố, công khai các quy hoạch phân khu gồm: Quy hoạch phân khu Khu vực Cái Rồng; Quy hoạch phân khu Khu vực Sân bay Vân Đồn; Quy hoạch phân khu Khu vực Bắc Cái Bầu và Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Vân Đồn.