17/10/2020, 18:23

Sáng 17/10, hơn 1 triệu cử tri New Zealand đã đi bỏ phiếu để bầu ra 120 nghị sỹ quốc hội khóa mới và chọn ra người lãnh đạo đất nước trong ba năm tới. Kết quả sơ bộ cho thấy Công đảng và Thủ tướng Ardern đang đứng trước thắng lợi lịch sử.