09/09/2020, 18:42 VNews

Công khai, minh bạch thông tin giá trang thiết bị y tế trong mua sắm, đấu thầu không để tình trạng thổi giá, đội giá như thời gian qua. Đây là khẳng định của lãnh đạo ngành y tế tại lễ khai trương Cổng điện tử công khai giá niêm yết trang thiết bị y tế diễn ra sáng nay.