12/11/2020, 12:07

Các nhà nghiên cứu Israel đã phát triển một công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhằm phát hiện sớm người có ý định tự tử.