20/11/2020, 20:05

Công nghệ không chỉ hỗ trợ người bình thường, mà còn giúp cho cả những người khuyết tật có thể làm được những việc mà họ chưa từng nghĩ sẽ thực hiện được. Mới đây, một người khiếm thị đã hoàn thành quãng đường chạy 5km nhờ sự trợ giúp của công nghệ, mà không cần người hay chó hỗ trợ.