28/11/2020, 18:32

Các nhà khoa học Israel vừa công bố một thông tin chấn động rằng họ đã tìm ra phương cách đảo ngược quá trình lão hóa của cơ thể người. Điều này sẽ giúp đối phó với tình trạng "già hóa dân số" hiện nay.