25/01/2021, 13:43

Đại dịch COVID-19 đang đào sâu thêm hố ngăn chia giàu - nghèo, khi hai tầng lớp này đối nghịch sâu sắc về thời gian phục hồi sau khủng hoảng. Quan ngại này được Uỷ ban cứu trợ nạn đói OXFAM đưa ra nhấn mạnh đại dịch là thảm họa khó lường đẩy nhiều quốc gia trên thế giới vào tình cảnh bất bình đẳng kinh tế.