21/10/2020, 11:43

Hôm qua, các điểm bỏ phiếu đã bắt đầu mở cửa tại các bang Wisconsin, Utah và Hawaii của Mỹ, để đón các cử tri đi bầu cử sớm trước khi diễn ra cuộc bầu cử chính thức vào ngày 3/11. Tính đến nay, đã có hơn 34 triệu phiếu bầu sớm được gửi đi trên khắp nước Mỹ khi mà các điểm bầu cử đã được mở cửa từ 2 tuần nay.