20/11/2020, 20:23

Ngày 20/11, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình đã tiếp xúc cử tri tại các huyện Yên Khánh và Hoa Lư nhằm thông báo các nội dung chủ yếu tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV vừa diễn ra.