21/11/2020, 11:37

Từ ngày 19-20/11, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại Tây Ninh, sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề về giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội được nhiều cử tri quan tâm. Trong đó, công tác bảo vệ môi trường ở tại các khu công nghiệp đang gây bức xúc cho người dân, vì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân xung quanh khu công nghiệp.