21/11/2020, 11:30 Đình Quân - Xuân Snag

Do ảnh hưởng của bão số 13, hàng nghìn tấn rác thải đã tấp vào các bãi biển du lịch tại thành phố Đà Nẵng gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường. Để khắc phục hậu quả, địa phương đã huy động các lực lượng triển khai công tác dọn dẹp nhằm trả lại môi trường sạch, đẹp cho các bãi biển.