05/09/2020, 08:11 hoangtien_vnews

Ngày 4/9, cuộc họp mô phỏng Hội nghị cấp cao ASEAN dành cho giới trẻ đã khai mạc theo hình thức trực tuyến với 96 đại biểu là các sinh viên và giảng viên đại học đến từ các nước trong khu vực. Cuộc họp tập trung vào tầm quan trọng của các hình thức hợp tác do thanh niên lãnh đạo trong việc hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN xanh và sạch.