08/06/2021, 09:02

Bên cạnh nỗi lo về sức khỏe, kinh tế suy yếu... thế giới đang đứng trước tiếng kêu cứu từ các đại dương vì lượng rác thải y tế khổng lồ thải ra ngoài môi trường. Nhân Ngày Đại dương Thế giới 8/6, các nhà bảo vệ môi trường một lần nữa nhắc nhở về sự đa dạng hệ sinh thái biển, lan tỏa ý nghĩa của đại dương với hoạt động sinh kế của con người đồng thời kêu gọi bảo vệ đại dương khỏi nhựa là bảo vệ tương lai của con người.