22/07/2021, 08:22

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh phía nam, những ngày qua, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận hàng ngàn lao động từ các tỉnh phía nam “ồ ạt” về quê trách dịch. Tất cả những trường hợp này đều nằm trong nhóm có yếu tố dịch tễ khi di chuyển từ vùng dịch về, nếu không được kiểm soát tốt và không tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch sẽ tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng.