25/01/2021, 18:06

Nội bộ đảng Cộng hòa của Mỹ đang đứng trước thách thức chia rẽ liên quan đến quá trình luận tội cựu Tổng thống Donald Trump. Ngày 24/1, nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ nỗ lực ngăn phe Dân chủ luận tội ông Trump, trong khi số khác lại cho rằng quá trình này là hoàn toàn hợp hiến.