22/11/2020, 20:22

Nằm giữa lòng hồ Núi Cốc của tỉnh Thái Nguyên, đảo Kim Bảng thuộc Cơ sở tư vấn và điều trị, cai nghiện ma túy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên. Nơi đây mỗi năm tiếp nhận và điều trị cho hàng trăm người nghiện ma túy, giúp họ làm lại cuộc đời.