29/04/2021, 08:13

Trên đoạn video nhân dịp Tuần lễ Tiêm chủng thế giới, cựu cầu thủ David Beckham, với vai trò Đại sứ của UNICEF, đã khuyến khích các bậc cha mẹ tiêm phòng cho bản thân và con em mình, đặc biệt trong bối cảnh COVID-19 hiện nay.