22/06/2021, 21:06

Ngày 22/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viện Nghiên cứu và Ứng dụng phòng, chống ma túy tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu trên toàn quốc.