02/12/2020, 21:14

Ngày 2/12, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Hội thảo “Tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và Truyền thông phát triển du lịch trên báo Đảng – Đài Phát thanh – Truyền hình các tỉnh khu vực phía Bắc”.