13/01/2021, 20:50

Chiều 13/1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở chủ trì Hội nghị tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhiệm kỳ 2016-2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.