26/05/2020, 01:14

Tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 nhằm đánh giá công tác này và kiểm điểm, rút kinh nghiệm để xảy ra vụ việc người bán hàng rong tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19.