18/01/2021, 17:25

Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến xấu tại Nhật Bản, các nhà phân tích lo ngại về khả năng tiếp tục hoãn Olympic 2021 hoặc diễn ra theo hình thức khác.