16/06/2021, 13:15

Do bị ảnh hưởng bởi mưa lũ từ trước đó, 35 hộ dân bản Co Me, xã Trung Sơn, huyện biên giới Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại tài sản, nhà cửa, dù bà con đã xây dựng lại nhà cửa nhưng vẫn có nguy cơ sạt lở đất trên đồi. Vì vậy chính quyền địa phương đã hỗ trợ bà con di dời đến nơi tái định cư mới, đến nay một khu đất đã được hoàn thiện, người dân đang tích cực tháo dỡ nhà đế chuyển đến nơi ở mới.