11/01/2021, 13:57

Theo giới dịch tễ học, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Hàn Quốc hiện nay vẫn chưa đến giai đoạn “có thể yên tâm” nên chính phủ vẫn cần kiểm soát chặt chẽ công tác kiểm dịch.