28/09/2020, 21:23

Kể từ tháng 7 năm nay đến cuối tuần trước, 21 tỉnh ở Campuchia đã báo cáo về gần 6000 trường hợp sốt Chikungunya. Đây là bệnh do muỗi Aedes truyền có khả năng gây tử vong cho các bệnh nhân có bệnh lý nền.