29/08/2020, 07:20 VNews

Ngày 29/8, Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN đã tổ chức Diễn đàn Kết nối ASEAN lần thứ 11 với sự tham gia của hơn 150 đại biểu.