04/03/2021, 19:25

UBND tỉnh Bắc Giang đã có văn bản “kêu cứu” về vấn nạn ô nhiễm sông Cầu xuất phát từ nguồn thải trên địa phận tỉnh Bắc Ninh. Tiếp đó, hai Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tài Nguyên Môi trường cũng đều có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, xử lý hành vi gây ô nhiễm sông Cầu. Đây không phải lần đầu xảy ra tình trạng này, nhưng, sông Cầu ô nhiễm vẫn là câu chuyện: biết rồi, khổ lắm, nói mãi.