09/02/2021, 22:18

Bệnh viện Phụ sản và Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã được gỡ bỏ phong tỏa sau khi kết quả xét nghiệm 3 lần của các trường hợp liên quan đến BN1561 và 1883 đều âm tính.