23/10/2020, 17:37

Hơn 120 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã đóng góp số tiền 90 tỷ đồng và hơn 200 tấn gạo để giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.