10/06/2021, 13:22

Nhằm chung tay với Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến phòng chống COVID-19, sáng 10/6, Tập đoàn Phongsubthavy (Lào) đã ủng hộ tiền và hiện vật trị giá 1 triệu USD cho Quỹ phòng chống COVID của Việt Nam.