22/07/2021, 07:25

Cuối tháng 6, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 63 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngày 10/7, Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp trực tuyến triển khai Nghị quyết, bàn các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trước tác động của đại dịch Covid-19. Tại cuộc họp, NHNN đã hiệu triệu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất với những mức cụ thể ngay trong tháng 7.