11/06/2021, 20:23 Hương Giang – Lưu Niệm

Do có các ca F0, F1 là công nhân đang làm việc mà những ngày qua, nhiều công ty tại TP.HCM đã tạm thời bị cách ly, phong tỏa. Tuy nhiên, nhờ triển khai thực hiện các tiêu chuẩn an toàn trong phòng, chống dịch bệnh từ trước cho đến nay mà hầu hết các công ty đã kịp thời khống chế được sự lây lan của dịch, đảm bảo hoạt động ổn định trong điều kiện mới.