25/01/2021, 18:18

Dù một năm kinh tế xã hội nhiều khó khăn do tình hình Dịch COVID-19, song việc dồn mọi nguồn lực để chăm lo Tết cho người lao động, không để ai phải thiếu Tết là 1 chủ trương nhân văn được thực hiện xuyên suốt nhiều năm qua. Các địa phương đã rà soát lao động khó khăn kể cả do dịch COVID-19, thiên tai để lên các phương án hỗ trợ tiền, quà cụ thể. Tất cả đều xác định việc chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động và ổn định quan hệ lao động là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước.