21/12/2019, 02:46

Với trên 3.000 km bờ biển trải dọc theo chiều dài đất nước và vùng biển chủ quyền rộng khoảng 1 triệu km2, Việt Nam có rất nhiều lợi thế về biển và biển cũng giữ vị trí đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bố trí lực lượng quốc phòng trên biển cần tính toán đảm bảo sự cân đối, hợp lý để phát huy được sở trường, thế mạnh, với đích chung là đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, để Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.