16/06/2021, 22:48

Dự kiến, trong tháng 6 này, một số doanh nghiệp tại Đồng Nai sẽ thực hiện việc lưu trú cho công nhân nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19, bảo vệ sản xuất.