10/06/2021, 18:16

Sáng 10/6, rất nhiều các tổ chức cá nhân tại Hà Nội đã hưởng ứng tuần cao điểm ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 thông qua Mặt trận tổ quốc thành phố với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng. Phần lớn số tiền ủng hộ quỹ mua vaccine cho cán bộ công nhân viên các đơn vị và cộng đồng.