02/05/2020, 10:42

Các điểm du lịch tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã bắt đầu đón khách trở lại. Và trong dịp lễ 30/4, 1/5, năm nay, lượng du khách đã tấp nập hơn, nhưng chỉ bằng 20% so với cùng kỳ năm trước. Thành phố Đà Lại vẫn duy trì các hiện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.