05/05/2021, 17:18 Minh Thanh (Vnews)

Sở Thông tin và truyền thông Đà Nẵng cho biết sẽ xử lý nghiêm các hành vi phát tán thông tin sai sự thật và vi phạm quy định của pháp luật về tình hình dịch COVID-19 của Đà Nẵng trên mạng xã hội. Ngoài bị mức xử phạt hành chính theo quy định thì các tổ chức, cá nhân vi phạm có thể còn bị xử lý hình sự.