28/02/2021, 17:17

Từ năm 2016, tỉnh lộ 666 đoạn qua xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã được nâng cấp, mở rộng 3 lần. Tuy nhiên, do hai bên đường không có hệ thống thoát nước, nước thải sinh hoạt của nhà dân đều đổ ra phía trước nhà, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, mất mỹ quan khu dân cư. Hàng trăm hộ dân đang sống hai bên tuyến đường trung tâm xã bức xúc, phản ánh lên chính quyền địa phương, mong sớm có cách giải quyết phù hợp.