10/06/2021, 18:06

Ngày 10/6, Sở Y tế Đồng Nai cho biết, sau 2 lần xét nghiệm, trường hợp F1 là công nhân làm việc trong khu công nghiệp Amata (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, Công ty Tombow được hoạt động trở lại.