23/11/2020, 18:29

Thế giới đang phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có về nhiều mặt do ảnh hưởng dai dẳng của đại dịch COVID-19. Ngày 22/11, Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã kết thúc với một tuyên bố chung, cam kết đối phó với những thách thức toàn cầu và ngăn chặn khủng hoảng ngày một tồi tệ hơn.