03/05/2021, 12:07

Trong 3 ngày qua, hàng loạt trường đại học trên địa bàn Hà Nội đã thông báo khẩn tới các sinh viên, giảng viên về kế hoạch học tập trực tuyến sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 do dịch Covid-19 phức tạp.