23/10/2020, 13:47

Tính đến sáng nay, lũ lụt nghiêm trọng tại Campuchia đã khiến ít nhất 39 người thiệt mạng, ảnh hưởng tới cuộc sống của gần nửa triệu người dân đất nước chùa Tháp. Đợt lũ lụt kéo dài từ đầu tháng 10 này được cho do hệ quả kết hợp giữa mùa mưa với các cơn bão nhiệt đới.