09/01/2021, 20:32

Trong lúc hỗn chiến trước cổng cụm công nghiệp Hà My (Bình Phước), một đối tượng đã dùng súng hơi bắn hai nhóm làm một người tử vong, hai người bị thương nặng.